Reklama

Reklama

czwartek, 5 października 2017

Za nami Debata Oświatowa zorganizowana przez Prezydenta miasta


5 października 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Niedziałkowskiego 21 o godzinie 12.00 odbyła się Debata Oświatowa pt „WSPIERANIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W ROZWOJU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW”. Organizatorem debaty był prezydent miasta Zawiercie Witold Grim.

 Zrealizowana ona była w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, współfinansowanym z EFS  ORE. Podczas debaty obecni byli prezydent miasta Zawiercie Witold Grim, p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji  Maria Utracka oraz zaproszeni goście: przedstawiciele Rady Rodziców Szkół podstawowych i Przedszkoli, uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy, oraz radny Damian Świderski. Debata miała na celu wyłonienie najważniejszych kwestii, które wzmocnią oświatę i zapewnią lepsze warunki nauki oraz pracy  nauczycieli.

W trakcie trwania debaty uczniowie tworzyli witraż szkoły marzeń XXI w.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Reklama

Reklama
Reklama