Reklama

wtorek, 14 listopada 2017

Konferencja NT. 500 – Lecia Reformacji

Za symboliczny początek Reformacji przyjmuje się ogłoszenie 31 października 1517 roku, przez Marcina Lutra, zakonnika i wykładowcę na Uniwersytecie w Wittenberdze, 95 tez wzywających do reformy nauki o odpustach oraz reformy życia religijnego w Kościele.

Reformacja to ruch chrześcijański, który nie głosił nowych nauk, lecz wziął sobie za cel powrót do nauk zapomnianych, a obecnych w Piśmie Świętym…
Jako Chrześcijanie zgromadzeni w Kościele wpisującym się w nurt Protestantyzmu, zapraszamy mieszkańców Zawiercia na wydarzenie, które w naszym, lokalnym wydaniu zwieńczy obchody Roku Reformacji. Tym wydarzeniem jest Konferencja „500 lat Reformacji”, która mieć będzie miejsce 17-go listopada 2017 roku w budynku Zboru „Ebenezer” Kościoła Zielonoświątkowego w Zawierciu przy ulicy Krótkiej 3. Konferencja rozpocznie się o godzinie 17:30. Głównym mówcą będzie dr Sławomir Witkowski – historyk, teolog, nauczyciel szkolny i wykładowca akademicki, który przeprowadzi wykład nt: „Marcin Luter – wielki reformator. W 500-lecie Reformacji.” Podczas Konferencji zabierze głos także Prezbiter Wiesław Kieras – Pastor Zboru „Ebenezer” Kościoła Zielonoświątkowego w Zawierciu. Jako element kończący Konferencję zaplanowaliśmy smakowity poczęstunek dla wszystkich uczestników oraz niespodziankę. Serdecznie zapraszamy – wstęp wolny!
W imieniu organizatorów Konferencji „500 lat Reformacji” w Zawierciu,
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Reklama

Reklama
Reklama