Reklama

środa, 14 lutego 2018

Rekrutacja do I klas Szkoły Podstawowej w Zawierciu na rok szkolny 2018/2019Rekrutacja do I klas Szkoły Podstawowej w Zawierciu

26 lutego rusza rekrutacja do I klas Szkoły Podstawowej w Zawierciu na rok szkolny 2018/2019. Nabór potrwa do 2 marca. Obecnie do I klas Szkoły Podstawowej przyjmowane będą dzieci  7-letnie objęte obowiązkiem szkolnym ( urodzone w 2011r.), a także dzieci 6-letnie (ud. W 2012r.), których rodzice wyrażą wolę na podjęcie nauki w klasie I Szkoły Podstawowej.


 

Kandydacie są przyjmowani do szkoły z urzędu ( mieszkający w obwodzie danej szkoły) oraz na wniosek rodziców ( mieszkający poza obwodem danej szkoły).  Dzieci spoza obwodu danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 8 marca 2018, natomiast listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostaną wywieszone 19 marca 2018r.

Więcej szczegółowych informacji  oraz dokumenty niezbędne do zgłoszenia dziecka do Szkoły Podstawowej w Zawierciu dostępnych jest na stronie Urzędu Miasta Zawiercie http://www.zawiercie.eu/aktualnosci/631526 lutego rusza rekrutacja do I klas Szkoły Podstawowej w Zawierciu na rok szkolny 2018/2019.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Reklama

Reklama
Reklama