Reklama

Reklama
Reklama

piątek, 7 grudnia 2018

Rusza przetarg na budowę obwodnicy Zawiercia.


6 grudnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach ogłosiła przetarg na budowę obwodnicy Zawiercia i Poręby ( Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Odcinek I – Siewierz – Poręba – Zawiercie (Kromołów) – od km 105+836 do km 122+500 oraz Odcinek II – odcinek w m. Zawiercie (Kromołów – Żerkowice) – od km 122+500 do km 130+135  ). 

 Prace jakie mają zostać wykonane w ramach tego przedsięwzięcia to m.in.: budowa węzłów drogowych w Kuźnicy i Kromołowie; budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 78 z drogą wojewódzką 793 w Siewierzu; budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów; system odwodnienia terenu: rowy drogowe, kanalizację deszczową; urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne; oświetlenie drogowe.


Obwodnica ta łączyć się będzie z istniejąca już obwodnicą Siewierza. Koszt tej inwestycji to kwota rzędu 550 mln złotych.
Wszystkie firmy budowlane składać mogą oferty do dnia 16 stycznia 2019r. W połowie lutego 2019r. nastąpi otwarcie ofert,a prace budowlane wykonane będą maksymalnie do 37 miesięcy od podpisania umowy z wykonawca.


Zdjęcie: www.gddkia.gov.plBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Reklama