Reklama

Reklama
Reklama

piątek, 11 stycznia 2019

Kolejna dawka pieniędzy na poszerzenie kwalifikacji nauczycieli
Wsparciem zostało objętych 72 nauczycieli,z czego 19 zadeklarowało udział w studiach podyplomowych na kierunkach takich jak: dietetyka i suplementacja, arteterapia, zawodowe języki obce, architektura krajobrazu, psychodietetyka, mechatronika, dietetyka, logistyka i spedycja, turystyka i hotelarstwo, gastronomia.


 Pozostała część nauczycieli weźmie udział w szkoleniach, stażach i kursach zawodowych. Średnio na jednego nauczyciela przewidziano ok. 4558 zł wsparcia, a łącznie na szkolenia zawodowe 328.181,80 zł. Z kolei na studia podyplomowe dla nauczycieli zabezpieczona została kwota 97.364,00 zł.


6 nauczycieli z powiatu zawierciańskiego uczęszcza obecnie na studia podyplomowe. Wszystko dzięki projektom edukacyjnym- „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) – Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów; Poddziałanie 11.2.1

Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Reklama